Powered by VipTek

П О З И В

ЗА I СЕДНИЦУ ЦЕНТРАЛНОГ КОМИТЕТА


Поштовани,Позивамо Вас, као изабраног члана Централног Комитета, да присуствујете I седници ЦК која ће се одржати 21.03.2015.године, са почетком у 12 часова у просторијама КП у Београду ул. Уралска бр.9 .


ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са претходне седнице ЦК и записника са I конгреса КП,

2. Усвајање предлога председника КП о именовању Заменика председника,

3. Усвајање предлога председника КП о именовању Генералног секретара,

4. Разматрање предлога за именовање Чланова Извршног комитета,

5. Усвајање Пословника о раду ЦК,

6. Усвајање Правилника о начину организовања и рада КП

7. Усвајање Пословника о раду Надзорне комисије КП

8. Усвајање Правилника о финансирању рада КП

9. Проблеми ОК Ваљево

10. Предлог о окупљање Левих снага у Србији.
Прилози:

1. Пословник о раду КП

2. Правилник о начину организовања и раду КП

3. Пословник о раду Надзорне комисије КП

4. Правилник о финанасирању рада КППРЕДСЕДНИК КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТРИЈЕ


                                               Јосип БрозДОКУМЕНТА ПАРТИЈЕ