Powered by VipTek
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks

02.05.2015 Saopštenje komunističke partije povodom vojne parade u Moskvi

08.02.2015 Saopštenje Komunističke Partije povodom rehabilitacije Dragoljuba Mihailovica


08.02.2015 Saopštenje Komunističke Partije povodom  rehabilitacije Nedića