Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija
 


Poštovani,Pozivamo Vas, kao izabranog člana Centralnog Komiteta, da prisustvujete I sednici CK koja će se održati 21.03.2015.godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama KP u Beogradu ul. Uralska br.9 .


DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice CK i zapisnika sa I kongresa KP,

2. Usvajanje predloga predsednika KP o imenovanju Zamenika predsednika,

3. Usvajanje predloga predsednika KP o imenovanju Generalnog sekretara,

4. Razmatranje predloga za imenovanje Članova Izvršnog komiteta,

5. Usvajanje Poslovnika o radu CK,

6. Usvajanje Pravilnika o načinu organizovanja i rada KP

7. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzorne komisije KP

8. Usvajanje Pravilnika o finansiranju rada KP

9. Problemi OK Valjevo

10. Predlog o okupljanje Levih snaga u Srbiji.
Prilozi:

1. Poslovnik o radu KP

2. Pravilnik o načinu organizovanja i radu KP

3. Poslovnik o radu Nadzorne komisije KP

4. Pravilnik o finanasiranju rada KPPREDSEDNIK KOMUNISTIČKE PARTRIJE


                                               Josip Broz

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
DOKUMENTA PARTIJE POZIV ZA I SEDNICU  CENTRALNOG KOMITETA