Powered by VipTek

Sve članove, pristalice i simpatizere Komunističke partije kao i građanstvo uopšte, Komunistička partija obaveštava da, zbog raznih subjektivnih i objektivnih okolnosti, u period od polovine marta do polovine oktobra ove, 2017. godine, nije bila u mogućnosti da izdaje saopštenja. Saopštavamo da su se pominjane okolnosti normalizovale tako da nastavljamo sa izdavanjem saopštenja.

 Najpre, iako sa zakašnjenjem, čestitamo građanima Republike Srbije proboj Sremskog fronta koji se dogodio 12. aprila 1945. godine kod Šida čime je slomljena kičma fašizmu u Srbiji i Jugoslaviji i omogućeni njihovo konačno i potpuno oslobođenje. Zatim, skrećemo pažnju da je Komunistička partija dostojno obeležila Praznik rada – 1. maj, smrt predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i vrhovnog komandanta pobedničke Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Drugom svetskom ratu Josipa Broza Tita – 4. maj kao i rođendan maršala Josipa Broza Tita 25 maj – Dan mladosti. Takođe, građanima Republike Srbije, iako ponovo sa zakašnjenjem, čestitamo Dan pobede u Drugom svetskom ratu – 9 maj, Dan pobede u Drugom svetskom ratu u Jugoslaviji – 15 maj (toga dana je u selu Zidani Most kod Laškog u današnjoj Republici Sloveniji general-pukovnik Aleksander fon Ler potpisao kapitulaciju svih okupatorskih i kvislinških snaga u Jugoslaviji čime je Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije maršala Josipa Broza Tita odnela konačnu pobedu posle četiri godine krvavog vojevanja), 4 jul – Dan borca (tog dana je Komunistička partija Jugoslavije 1941. godine donela odluku da se krene u oružanu borbu i ustanak protiv okupatorskih i kvislinških trupa), 7 jul – Dan ustanka u Drugom svetskom ratu protiv okupatora i kvislinga u Srbiji koji se ubrzo proširio u sve delove bivše Jugoslavije i 2 septembar – konačni dan pobede u Drugom svetskom ratu (toga dana je kapitulirao Japan, poslednja od tri fašističke sile čime je u svetu i zvanično okončan Drugi svetski rat). Skrećemo pažnju da je Komunistička partija sve pomenute godišnjice obeležila na dostojan način.

Saopštavamo i da Komunistička partija osuđuje rehabilitaciju ratnog zločinca iz Drugog svetskog rata Nikole Kalabića, komandanta tzv. Gorske garde tzv. Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihailovića (pomenuta rehabilitacija se dogodila 26. maja ove godine) i da podržava napore pravosudnih organa Republike Srbije da istu poništi.

Na kraju, podsećamo javnost da se 9. oktobra ove godine navršilo 50 godina od mučkog ubistva legendarnog revolucionara i jednog od vođa socijalističke revolucije na bratskoj Kubi – Ernesta Če Gevare. Njega su, 9. oktobra 1967. godine, u Boliviji, dok je radio na oslobođenju podjarmljenog naroda u pomenutoj državi, mučki ubili pripadnici američke obaveštajne službe CIA-e i njihove sluge iz tadašnjeg bolivijskog režima. Da, ubili su slavnog Če Gevaru ali nisu ubili duh slobode i socijalne pravde koji i dalje živi širom Zemlje i koji u liku i delu Če Gevare i dalje ima nepresušnu inspiraciju za borbu kao i za nadu da je bolji život ipak moguće ostvariti!

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENJE KOMUNISTIČKE PARTIJE Informativna služba Komunisticke partije