Powered by VipTek

Na današnji dan, 11. novembra 1944. godine, otpočela je Bitka kod Batine i Bezdana, jedna od najvećih bitki po broju učesnika, intenzitetu borbi i strateškom značaju na teritoriji Srbije i bivše Jugoslavije. U bitci su učestvovale snage Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije sa jedne, i nemačke i mađarske trupe kao i snage kvislinške ustaško- domobranske i nedićevske snage, sa druge strane. Ciljevi snaga NOVJ i Crvene armije su bili oslobađanje Baranje i stvaranje preduslova za prodor u Mađarsku koja je u to vreme bila saveznica Nemačke. Žestoke borbe su trajale do 19. novembra i okončane su pobedom snaga

NOVJ i Crvene armije i ostvarivanjem postavljenih ciljeva. U bitci je poginulo 648 pripadnika NOVJ i 1237 pripadnika Crvene armije. Neprijateljske snage su imale oko 2000 poginulih. Povodom 73-će godišnjice Bitke kod Bezdana i Batine delegacija Komunističke partije na čelu sa predsednikom partije Josipom Brozom Joškom obišla je spomen spomen-muzej I položila venac u čast palih partizanskih i sovjetskih ratnika. Svima njima dugujemo veliku zahvalnost na pobedi koja je omogućila da i danas živimo u slobodi i nezavisnosti, oslobođeni fašističke more! Slava im! Podsećamo članove, pristalice i simpatizere Komunističke partije, kao i ceo narod, da se na današnji dan – 7. novembra (25. oktobra po starom kalendaru) 1917. godine, dakle pre jedan vek, u Rusiji odigrala velika socijalistička Oktobarska revolucija koja je, prvi put u istoriji čovečanstva, u jednoj državi dovela do svrgavanja kapitalističkog društvenog uređenja. To je bio prelomni trenutak u ljudskoj istoriji jer je radni narod (radnici, seljaci, siromašno građanstvo, veći deo inteligencije kao i klasno svesni pojedinci iz tadašnjih srednjih i viših klasa) prvi put u svoje ruke preuzeo sopstvenu sudbinu. Taj događa je, iako iz današnje perspektive može izgledati da su njegovi dometi propali što nije sasvim istina jer je to fama koju šire pristalice liberalnog kapitalizma kao najgoreg oblika kapitalizma, uz sve greške, ipak doneo veliki napredak u ljudskim pravima i opštim pravima čoveka a značajno je unapredio prava radnika ne samo u bivšim socijalističkim zemljama, među koje spada i Republika Srbija (i danas su ta prava značajna iako ih kapitalisti svakim danom nastoje umanjiti a u nekim oblastima su u tome, nažalost, i uspeli), već i u kapitalističkim zemljama koje su se bojale revolucije u svojim sredinama pa su zato radnicima davale veća prava nego ranije. Kako, od pada Istočnog bloka na čelu sa SSSR-om i raspada bivše Jugoslavije, kapitalisti u nekadašnjim socijalističkim zemljama i zemljama u kojima socijalizam nikada nije bio zavladao, nastoje da suze radnička prava i obesprave radni narod, neophodno je stalno ukazivati na taj problem i boriti se da radnici i ostali radni ljudi sačuvaju, povrate i prošire svoja zaslužena prava i naterati kapitaliste na pravičnije ponašanje jer, podsećamo, samo materijalno obezbeđeni radni ljudi mogu doprineti razvoju društava i država a nikako obrnuto.


Uz čestitke na stogodišnjici velike socijalističke Oktobarske revolucije, poručujemo


SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENJE KOMUNISTIČKE PARTIJE POVODOM OBELEŽAVANJA 73-ĆE GODIŠNJICE BITKE KOD BATINE I BEZDANA Informativna služba Komunisticke partije