Powered by VipTek

Podsećamo da je na današnji dan, 29. novembra 1943. godine, na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu proglašena Demokratska Federativna Jugoslavije a svi njeni narodi i nacionalne manjine za ravnopravne građane. Dve godine kasnije, 29. novembra 1945. godine, na zasedanju Ustavotvorne skupštine u Beogradu, zbačena je monarhija a Jugoslavija proglašena za federativnu (saveznu) republiku u kojoj su svi ljudi jednaki.

 Komunistička partija svima čestita ovaj veliki praznik.SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!


  

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENJE POVODOM 29. NOVEMBRA Informativna služba Komunisticke partije