Powered by VipTek

              

Dana 3. februara 2017. godine zagrebačko udruženje „U ime obitelji“ podnelo je Županijskom sudu u Zagrebu, koji je naslednik Okružnog narodno suda u pomenutom gradu, zahtev za rehabilitaciju profesora Filipa Lukasa, ozloglašenog predsednika „Matice Hrvatske“ u vreme Drugog svetskog rata i vatrenog pristalice Ante Pavelića, zločinačkog poglavnika tzv. ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Komunistička partija podseća da je profesor Filip Lukas bio pisac mnogih otužnih panegiričkih tekstova o Anti Paveliću i jedan od najvećih hrvatskih nacionalista koji su, tokom Drugog svetskog rata (1941 – 1945), zajedno sa muslimanskim (bošnjačkim) nacionalistima, sarađivali sa nemačkim i italijanskim okupatorima i, širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srema, izvršili neviđene i nečuvene masovne pokolje i zločine nad Srbima, Romima, Jevrejima, Hrvatima antifašistima, pripadnicima, pristalicama i sipmatizerima partizanskog pokreta i svima drugima koji su im se protivili. Profesor Lukas je, znajući dobro za svoju neslavnu ulogu u veličanju zločinaca i plašeći se pravedne kazne, pred kraj Drugog svetskog rata pobegao iz Zagreba pred snagama oslobodilačke Jugoslovenske armije (JA) pod komandom maršala Josipa Broza Tita.


Pošto je profesor Lukas, nažalost, bio nedostupan novim socijalističkim vlastima Jugoslavije (pobegao je u Italiju u kojoj je i umro 26. februara 1958. godine) u Okružnom narodnom sudu u Zagrebu suđeno mu je u odsustvu. Pošto je dokazana njegova uloga apologete NDH, bio je osuđen na smrt streljanjem, trajan gubitak građanskih i političkih prava i konfiskaciju celokupne imovine (21. novembra 1945) ali kazna, zbog malopre navedenih razloga, nažalost nije mogla biti izvršena.

Komunistička partija se protivi ovom zahtevu zagrebačkog udruženja „U ime obitelji“ i najoštrije ga osuđuje. U isto vreme podseća da je, 22. jula 2016. godine, Županijski sud u Zagrebu poništio presudu jednom od najvećih Pavelićevih saradnika, zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu i pored njegove jasne krivice koja je dokazana na suđenju i potvrđena presudom Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske u Zagrebu od 11. oktobra 1946. godine i kojom je Alojzije Stepinac osuđen na šesnaestogodišnju zatvorsku kaznu i gubitak građanskih i političkih prava u trajanju od tri godine. Krivica Alojzija Stepinca je, podsećamo, obuhvatala saradnju sa nemačkim i italijanskim okupatorima i sa kvislinškim ustaškim režimom tzv. NDH, zatim nasilno preobraćanje u katoličanstvo pravoslavnog srpskog stanovništva u Hrvatskoj,  Bosni i Hercegovini i Sremu, pomaganje i podržavanje zločinačkog ustaškog režima i neprijateljsku antijugoslovensku propagandu na kraju Drugog svetskog rata i neposredno po njegovom završetku.

Komunistička partija takođe podseća da je, odlukom Višeg suda u Beogradu, 14. maja 2015. godine, rehabilitovan četnički vrhovni komandant Dragoljub Mihailović, zvani Draža, iako je, presudom Vojnog suda u Beogradu od 15. jula 1946. godine, dokazana njegova krivica zbog koje je osuđen na smrt streljanjem, trajan gubitak građanskih i političkih prava i konfiskaciju celokupne imovine. Krivica Dragoljuba Mihailovića se, podsećamo, sastojala u tome što je sarađivao sa nemačkim, italijanskim i bugarskim okupatorima, kvislinškim režimom Milana Nedića, zločinačkim jedinicama “Zbor-a” Dimitrija Ljotića a u pojedinim situacijama i sa ustašama Ante Pavelića, zatim što je gušio i ometao narodni ustanak protiv okupatora, predvođen partizanskim jedinicama pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije (KPJ), bojeći se da, zajedno sa svojim pristalicama, ne izgubi privilegije (koje je, sa saradnicima, uživao u vreme Kraljevine Jugoslavije) posle završetka Drugog svetskog rata u slučaju da u njemu u Jugoslaviji pobede partizanske jedinice, dalje što su njegovi potčinjeni, širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, počinili zločine nad pripadnicima, pristalicama i simpatizerima partizanskog pokreta, Srbima-civilima koji su im se protivili te nad hrvatskim, muslimanskim (bošnjačkim) i albanskim stanovništvom i na kraju što nije adekvatno kaznio svoje potčinjene koji su počinili pomenute zločine.

Na kraju, Komunistička partija podseća da se, pred Višim sudom u Beogradu, od 7. decembra 2015. godine, vodi proces koji ima za cilj rehabilitaciju predsednika kvislinške vlade u okupiranoj Srbiji Milana Nedića iako je jasno da takav čovek ne može, ni u kom slučaju, biti rehabilitovan jer je za njegovu osudu bilo dovoljno samo to što je bio predsednik kvislinške vlade koja je služila zločinačkom naci-fašističkom režimu nemačkog firera (vođe) Adolfa Hitlera, najvećeg zločinca u, može se reći, celom dosadašnjem istorijskom i svakom drugom razvitku čovečanstva. Naravno, pored toga što je bio predsednik kvisilnške vlade, Milan Nedić je počinio i mnogobrojne zločine tako što je, u okupiranoj Srbiji u vreme Drugog svetskog rata, pomagao Nemcima u njihovim zločinima nad srpskim, jevrejskim i romskim stanovništvom i pripadnicima, pristalicama i simpatizerima partizanskog pokreta.   

Napominjemo da sve ove nabrojane poteze zagrebačkog Županijskog suda i beogradskog Višeg suda, Komunistička partija najoštrije osuđuje i poziva da se odbiju zahtevi za rehabilitaciju Milana Nedića i profesora Filipa Lukasa kao i da se ponište presude kojima su rehabilitovani Alojzije Stepinac i Dragoljub Mihailović jer nema sreće u veličanju zločinaca i buđenju i održavanju hrvatskog, srpskog, muslimanskog (bošnjačkog), albanskog, slovenačkog i svakog drugog nacionalizma jer su pomenuti nacionalizmi doveli do krvavih građanskih ratova od 1991. do 2001. godine i do raspada socijalističke Jugoslavije početkom devedesetih godina XX veka. Naravno, u svemu pomenutom učestvovale su i strane zapadne sile koje su potpomagale i potpirivale raspad, nacionalizme i ratove a vrhunac njihovog mešanja bila je nelegalna i nelegitimna NATO agresija na Srbiju tj. Saveznu Republiku Jugoslaviju (SRJ) 1999. godine.

Skrećemo pažnju svim narodima i nacionalnim manjinama na prostorima nekadašnje socijalističke Jugoslavije da je vreme za razum, sporazumevanje i mir a ne za mržnju, pozivanje na ratne bubnjeve, potpaljivanje sukoba i dalje zavađivanje već ionako previše zavađenih i u krv, bedu i nemaštinu gurnutih naroda i nacionalnih manjina nekadašnje socijalističke Jugoslavije!


SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENJE POVODOM ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU PROFESORA FILIPA LUKASA Informativna služba Komunisticke partije