Powered by VipTek
Насловна Dokumenta Kontakt Aktivnosti  Saopštenja Edukacija Galerija

Danas je 8. mart – Međunarodni dan žena! Svim drugaricama, kao i svim ženama, Komunistička partija čestita ovaj veliki praznik! Nije zgorega da se sada podsetimo i na istorijat 8. marta tj. kako je ovaj dan postao ono što jeste danas.


Naime, usled sve većeg napretka ljudskog društva u svim segmentima života, krajem XIX i početkom XX veka, u Evropi i severnoj Americi sve više dolazi do izražaja pokret koji se zalagao za jednakost žena i muškaraca, težeći i zahtevajući da dotadašnji patrijarhalni sistem ode u prošlost. Zbog toga je insistirano da se utvrdi jedan dan koji bi bio posvećen borbi za ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi Dan žena, ipak, nije bio obeležen kao međunarodni već kao Nacionalni dan žena, pa čak nije bio obeležen ni na datum 8. marta. Naime, prvo obeležavanje dogodilo se 28. februara 1909. godine u Njujorku, Sjedinjene Američke Države (SAD). Organzovala ga je Socijalistička partija Amerike, na sugestiju Tereze Malkiel, aktivistkinje za prava i obrazovanje žena i radničke klase uopšte. Naredne, 1910. godine, u periodu od 26. do 27. avgusta, u glavnom gradu Danske – Kopenhagenu, organizovana je Međunarodna konferencija žena Druge socijalističke internacionale. Na njoj je Nemica, socijalistkinja Luiz Cic, inspirisana delovanjem u SAD po pitanju prava žena, predložila ustanovljenje novog praznika koji bi se nazvao Međunarodni dan žena. Predlog su podržale nemačke socijalistkinje (kasnije komunistkinje) Klara Cetkin i Kate Dunker pa je isti usvojen. Za pomenuti predlog glasale su delegacije iz 17 zemalja tj. 100 žena prisutnih na konferenciji. Ipak, tom prilikom nije utvrđen tačan datum praznika.


 Prvi Međunarodni dan žena obeležen je 18. marta 1911. godine, širom Evrope. Najmasovnije obeležavanje bilo je u Austro-Ugarskoj, Nemačkoj, Danskoj i Švajcarskoj. U SAD su, pak, nastavili sa obeležavanjem ovog praznika svake poslednje nedelje u februaru. U Rusiji je, sa druge strane, Međunarodni dan žena prvi put obeležen 1913. godine i to poslednje subote u februaru.


 Naredne, 1914. godine, Međunarodni dan žena prvi put je obeležen 8. marta, i od tada se uvek obeležava pomenutog datuma. Nakon Oktobarske revolucije u Rusiji 1917. godine, ovaj praznik je postao državni u Rusiji tj. Savezu Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR-u) pošto je Aleksandra Kolontaj, članica Politbiroa Komunističke partije SSSR-a (KP SSSR) i narodni komesar (ministar) za socijalna pitanja ubedila šefa KP SSSR i predsednika Saveta narodnih komesara (Vlade) SSSR-a Vladimira Uljanova Lenjina da tako nešto treba učiniti budući da se komunistički pokret zalagao za izjednačavanje prava i jednakost žena i muškaraca. Nakon završetka Drugog svetskog rata 1945. godine, sve zemlje Istočnog tj. socijalističkog bloka, kao i socijalistička Jugoslavija, prihvatile su Međunarodni dan žena kao državni praznik. Konačno, 1975. godine, Organizacija Ujedinjenih Nacija (OUN), i zvanično je proglasila 8. mart za Međunarodni dan žena, a cela 1975. bila je proglašena Međunarodnom godinom žena. Od tada, 8. mart je postao planetarni praznik a Generalna skupština OUN je, 1977. godine, pozvala sve države-članice OUN da 8. mart proglase Danom OUN za prava žena i svetski mir.SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!  

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENjE KOMUNISTIČKE PARTIJE POVODOM  8 MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA8 Informativna služba Komunisticke partije