Powered by VipTek

              

U Beogradu, dana 24.12.2016. godine, održan je vanredni Kongres Komunisticke partije kome je prisustvovalo 56 od 75 prijavljenih delegata (što je više od dve trecine prijavljenih delegata, predvidene Statutom Komunisticke partije).


Na kongresu su bile dve tacke dnevnog reda:

1. Glasanje o poverenju predsedniku Komunisticke partije drugu Josipu Joški Brozu

2. Kadrovska politika


Prilikom glasanja o prvoj tacki dnevnog reda, „za“ je glasalo 55 prisutnih delegata dok je jedan delegat bio „uzdržan“ tako da je Kongres izglasao poverenje predsedniku Partije drugu Josipu Joški Brozu.                 U drugoj tacki dnevnog reda odlucivalo se o kadrovskim pitanjima u Partiji. Ukazujuci da se izvestan broj opštinskih i gradskih komiteta ponašao suprotno interesima i Statutu Komunisticke partije (što je nanosilo štetu partijskom jedinstvu i ugledu)i da su ih u takvom ponašanju sledili i predsednici Statutarne i Nadzorne komisije, Ljubiša Jovanovski i Željko Bracanovic, predsednik Partije predložio je Kongresu da se iz Komunisticke partije iskljuce sledeci clanovi: Ðorde Škoric, Mica Smiljic, Andrija Stojic, Ivan Grubišic, Željko Bracanovic, Ljubiša Jovanovski, Vojislava Pantic, Radomir Mandic, Zdravko Tomaškovic, Filip Pronek, Staniša Bakic, Jaroslav Toman, Ranislav Umetic, Dragan Stankovic i Marko Stipankov. Kongres je prihvatio predlog i sa 55 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom iskljucio pomenute clanove iz Komunisticke partije.

              Pošto su medu iskljucenim clanovima bili i predsednici Statutarne i Nadzorne komisije predloženo je da se izaberu novi, što je Kongres, sa 55 glasova „za“ pri cemu jedan delegat nije prisupio glasanju, prihvatio i za novog predsednika Statutarne komisije izabrao Nikolu Tošica Maleševica, dok je za novog predsednika Nadzorne komisije izabrao Vojislava Vuckovica.

             Kongres je doneo i nekoliko drugih odluka od kojih je najvažnija da se pristupi prirpremama za izmene i dopune Statuta Komunisticke partije, pri cemu je ovlastio Centralni komitet da umesto Kongresa usvoji pomenute izmene i dopune. „Za“ ovu odluku glasalo je 55 delegata pri cemu jedan delegat nije pristupio glasanju.

             Integralni tekst zapisnika sa vanrednog Kongresa dostupan je na sajtu Komunisticke partije (www.kp.rs/)u odeljku „Dokumenta“ - pododeljku „Dokumenta partije”.

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Bookmarks
SAOPŠTENJE O ODRŽANOM VANREDNOM KONGRESU KOMUNISTICKE PARTIJE Informativna služba Komunisticke partije